Οι Εταιρικοί συνεργάτες αναλαμβάνουν το άνοιγμα περιορισμένου αριθμού καταστημάτων. Αυτά μπορεί να υπόκεινται στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικών συνεργατών Master Brand Partner ή να ανήκουν απευθείας στη μητρική εταιρεία SPITIKO. Οι Εταιρικοί συνεργάτες του SPITIKO:

  • Δείχνουν πάθος για τα προϊόντα και την επωνυμία μας.
  • Έχουν επιχειρηματικό πνεύμα με αποδεδειγμένες ικανότητες διαχείρισης (είτε οι ίδιοι είτε οι ομάδες διαχείρισής τους).
  • Διαθέτουν εξαιρετικές ηγετικές δεξιότητες και υψηλά πρότυπα επικοινωνίας.
  • Είναι σε θέση να εξασφαλίσουν τους απαραίτητους πόρους που χρειάζονται για τις δαπάνες κεφαλαίου και τις αρχικές ταμειακές ροές μέσω ιδίων πόρων ή/και τραπεζικής χρηματοδότησης.

Επωφεληθείτε την Standard Χρέωση Μεταφορικών με ΤΝΤ/FedEx για αποστολές σε χώρες Ε.Ε. (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)

Έως 60€ αγορές, χρέωση 35€
60-120€ αγορές, χρέωση 30€
120€ και άνω αγορές, χρέωση 25€

Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

X