Πολιτική Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων

Πολιτική της εταιρείας DSAM ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., είναι να ανταποκρίνεται και να είναι σύμφωνη στις απαιτήσεις των πελατών, διακινώντας ασφαλή προϊόντα που ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις των σύγχρονων καταναλωτών και της νομοθεσίας.
Η εταιρεία είναι συνεπώς δεσμευμένη και στοχεύει πάντοτε στην διακίνηση προϊόντων που:

  • Συμμορφώνονται στα πρότυπα, κανονισμούς, διατάξεις που τα αφορούν
  • Είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται

Η κατευθυντήρια γραμμή λειτουργίας της εταιρείας είναι η ασφάλεια και η ποιότητα των προϊόντων, η οποία πρέπει να παρέχεται στον πελάτη σε όλα τα επίπεδα. Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, όλες οι δραστηριότητες της εταιρείας είναι κατάλληλα σχεδιασμένες και ελεγχόμενες.
Η Διεύθυνση της εταιρείας αναγνωρίζει συνεπώς την αναγκαιότητα εγκατάστασης και εφαρμογής ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων, όπου αναγνωρίζονται, αξιολογούνται και ελέγχονται οι κίνδυνοι με σκοπό την διασφάλιση της Υγιεινής και Ασφάλειας των προϊόντων και που εναρμονίζεται πλήρως με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 22000:2018.
Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων καλύπτει όλα τα προϊόντα τροφίμων που εμπορεύεται η εταιρεία. Το σύστημα αυτό βελτιώνεται διαρκώς για να καλύπτει πάντοτε τις συνεχώς αυξανόμενες προσδοκίες των πελατών καθώς και τις απαιτήσεις της αγοράς και της νομοθεσίας σύμφωνα με τα νέα επιστημονικά δεδομένα.
Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, η εταιρεία, παρακολουθεί τις ανάγκες των πελατών, τις εξελίξεις στην αγορά των τροφίμων και εναρμονίζεται με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς ώστε να είναι σε θέση να παρέχει προϊόντα που να εξασφαλίζουν την ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών των πελατών της.
Οι στόχοι γύρω από τους οποίους υπάρχει συνεχής και συστηματική προσπάθεια στην εταιρεία περιλαμβάνουν:

  • Την διαρκή μέριμνα για την Ασφάλεια των εμπορευόμενων προϊόντων
  • Την διαρκή παρακολούθηση των προμηθευτών και υπεργολάβων ώστε να μην υπάρχουν αποκλίσεις από τις προδιαγραφές
  • Διαρκής βελτίωση του αριθμού των ευρημάτων από τις εσωτερικές και εξωτερικές επιθεωρήσεις, με στόχο την εξάλειψη των παραπόνων από τους πελάτες
  • Τη συνεχή βελτίωση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών.

Η Διοίκηση δεσμεύεται να παράσχει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή και αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, δημιουργώντας και καθιερώνοντας την κουλτούρα σε όλο το προσωπικό και τους συνεργάτες, να το ανασκοπεί, να ενημερώνει το προσωπικό για τις αλλαγές του και να το κοινοποιεί σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Οι τέσσερις πυλώνες της παρούσας πολιτικής και συγκεκριμένα:

  • Η τήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων
  • Η ικανοποίηση του πελάτη
  • Η διαρκής Βελτίωση και
  • Η εταιρική κουλτούρα στην ασφάλεια τροφίμων είναι καθήκον και προσφορά όλου του προσωπικού στην εταιρεία

Κ. Νικολόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος

Επωφεληθείτε την Standard Χρέωση Μεταφορικών με ΤΝΤ/FedEx για αποστολές σε χώρες Ε.Ε. (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)

Έως 60€ αγορές, χρέωση 35€
60-120€ αγορές, χρέωση 30€
120€ και άνω αγορές, χρέωση 25€

Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

X